Информация

Какво представляват светодиодите?:

LED (светодиодите) са електронни източници на светлина, основаващи се на т.нар. полупроводници, като например галий, силиций или арсен. За да се получи висока светлинна ефективност, те трябва да са в абсолютно чист вид и да отговарят на определени изисквания. За постигнето на тази чистота се поставя тънък като бръснач слой полупроводникова основа (пластинка) във вакуумна камера и се покрива с молекулно покритие. Този процес се нарича MBE (молекулно-лъчева епитаксия) и може също така да се опише като захранване на кристали. След поставянето на нечисти атоми в чисти кристални структури, пластинката се срязва на микроскопично малки частици. Тези полупроводници свързват различни полюси (анод и катод) и след това създават олекотен чип. Светодиодите са микроструктурни твърди тела и те са изключително устойчиви на удари. Времето им на експлоатация е 1000 пъти по-дълго от това на стандартните електрически крушки, засенчват халогенните крушки, излъчват минимални количества топлина и потребяват по-малко електрическа енергия. Светодиодите не съдържат вредни запълващи газове и не излъчват ултравиолетова светлина.

Какво представляват светодиодите?

Какво се случва със светлинния чип?:

Какво се случва със светлинния чип? Електроните на светодиода надеждно обграждат своите ядра. Този вид атомна моногамия обаче е към своя край, щом се приложи достатъчно напрежение (подаване на енергия). Възбудени по електрически път, електроните започват да се отделят от атомния си съюз, за да се свържат с друг атом. „Сблъскването“ им с ново атомно съединение генерира енергия, която се излъчва под формата на малки светлинни единици, т.нар. фотони.

Съвременната концепция за фотона е разработена от Алберт Айнщайн, бащата на теорията на относителността. Терминът „фотон“ описва най-малката неделима частица на светлината.

Светлинна ефективност

Светлинна ефективност Фактът, че обикновената крушка използва много енергия без особена полза означава, че тя също така излъчва и много светлина. Повечето от енергията все още се преобразува в светлина. Това важи и за светодиодите. Високоефективният 1W диод може да предостави повече светлина от 5W диод с лошо качество.

За цял живот

1. Крушка за фенерче 1%* ефективност на светлината при 100 часа* живот на крушката.

2. Крушка 1%* ефективност на светлината при 1000 часа* живот на крушката.

3. Високоефективен светодиод 13%* ефективност на светлината при 100 000 часа*** живот на светодиод.

4. Високоефективен светодиод 13%* ефективност на светлината при 100 000 часа*** живот на светодиод.

* Усреднена стойност. Може да се различава от тази стойност, в зависимост от типа лампа.

** С 15/25W лампи. Може да се различава от тази стойност, в зависимост от типа лампа.

*** След 100 000 часа работа светодиодите все още светят с 50% от първоначалната им яркост.

Разпределение на енергията на стандартните електрически крушки

Разпределение на енергията на стандартните електрически крушки Все още се загряват или вече излъчват светлина? Електрическите крушки преобразуват електрическата мощност в електромагнитно излъчване. Едва част от това излъчване се показва като видима светлина. Повечето от тази енергия се освобождава под формата на излъчване на топлина с дълги вълни (инфрачервено излъчване), което не генерира светлина, а само топлина. За съжаление, същото важи за светодиодите с ниска себестойност, замърсени с нежелани чужди молекули.

Най-важните основни термини в светлинната технология.

Най-важните основни термини в светлинната технология Техническите спецификации на пазара за фенерчета често са объркващи и трудно съпоставими поради използването от повечето производители на сложни и специфични термини и обозначения. Ето защо ние ще се опитаме накратко да ви разясним най-важните термини.

Светлинен поток в лумени (lm)

Светлинен поток в лумени (lm) Светлинният поток е най-важният термин за характеризирането на производителността на една лампа – крушка или светодиод. С него се обозначава обемът светлина или светлинна енергия, която в действителност се излъчва от определен светлинен източник. Но какво се измерва? Някои производители посочват светлинния поток на светодиодите или крушките с нажежаема жичка, но пропускат да споменат, че той се намалява значително от загубите в рефлектора/главата на фенерчето (понякога с над 30%). Стойностите ни за светлинен поток са стойностите, измервани в спектро-метри, които фенерчетата излъчват от рефлекторите с нови алкални батерии.

Осветеност в луксове (Lux)

Осветеност в луксове (Lux) Тази стойност се отнася до интензитета, с който се осветява дадена повърхност. Терминът идва от фотографията и светлинната архитектура. Има ясни спецификации относно това каква осветеност трябва да има на работните места или супермаркетите. Осветеността се измерва в лукс метри. С усъвършенстваната ни фокусна система и динамичния ни прекъсвач, можете да регулирате осветеността спрямо своите нужди. При разглеждане на карта твърде високите показатели за осветеност имат заслепяващ ефект; твърде ниското или нехомогенно осветление на скалиста пътека намалява сигурността при стъпване.

Светлинен поток в кандели (cd)

Накратко, светлинният интензитет се отнася до силата на лъча. Той зависи от светлинния поток (количеството светлина) и от ъгъла на светлинния лъч. Пример: Представете си два вида 5 мм светодиода, излъчващи под различни ъгли, например под ъгъл от 10 и 120 градуса, но с постоянен светлинен интензитет чрез ъгъла на отразения лъч. Независимо от това, че се излъчва същото количество светлина (светлинен поток от 5 лумена в този случай), светодиодът с излъчване под 10 градуса има светлинен интензитет, който е 130 пъти по-голям от този на светодиода под ъгъл 120 градуса, тъй като светодиодът под 120 градуса разпръсква количеството светлина (5 лумена) под много по-широк ъгъл. Следователно светодиодът под ъгъл 10 градуса е подходящ за осветяване на по-далечни зони, докато диодът под ъгъл от 120 градуса е подходящ за осветяване на по-близки пространства. Светлинният интензитет на новите модели фенерчета е регулируем. Чрез усъвършенстваната ни система за фокусиране можете да регулирате ъгъла, под който светлината излиза от фенерчето, със скоростта на светлината и да създадете своя собствена светлинна архитектура.

Морз/Тактическо задание

Морз/Тактическо задание Поради ключовата функция на прекъсвача е възможно лесно да се изпращат отделни поредици от сигнали.

Мощност

Мощност Висока светлинна мощност за всяка ситуация.

Ниска мощност

Ниска мощност Четенето без заслепяване и работата с тази функция са лесни за овладяване.

Замъгляване

Замъгляванеs Непрекъснатото регулиране между 15% и 100% Ви помага да зададете индивидуалната желана интензивност на светлината.

Мигане

Мигане Автоматично изпраща светлинни импулси на редовни интервали от време. Тази функция е полезна, например, като сигнал за обозначаване на позиция.

S.O.S.

S.O.S.В спешни ситуации, фенерчето може да изпраща SOS сигнал. Видимостта на сигнала е на няколко километра и това повишава шансовете за спасение

Защитни мигащи светлини

Защитни мигащи светлини Високочестотните мигащи светлини са бърз и ефективен метод за защита. Американската армия сега използва тази технология в областта на „несмъртоносните оръжия“ (оръжия, НЕ причиняващи смърт).

Енергийни режими

Енергийните режими са част от избираемите „основни настройки“ на вашето фенерче. Можете да избирате между режим на енергоспестяване, оптимизиращ периода на горене и постоянно-токовия режим (контрол на постоянния ток) с електронно-контролирана непрекъсната светлина.

Избраният енергиен режим остава непроменен до избора на нова селекция и можете бързо да го променяте по всяко време.

Система за съобщаване за изтощена батерия

Когато светлината угасне по път за вкъщи...

Много фенерчета, които се продават понастоящем, особено моделите с контрол на напрежението, ви оставят на тъмно, щом батерията се изтощи. Това може да направи ситуацията много неприятна, понякога рискова. Интелигентната светлинна технология (SLT) непрекъснато проверява доколко заредена е батерията и ви информира своевременно, когато е необходимо да я смените.

Консумация на батерията

Трудно е да си го представим, но например само в Германия всяка година се използват около един милиард батерии!

Ако тези батерии се наредят една до друга, общата им дължина би се равнявала на обиколката на земята (един милиард х 4 см = 40 000 км). Според Немската федерална агенция по опазване на околната среда, тези батерии съдържат почти 5000 тона цинк, 1500 тона никел, 700 тона кадмий, 7 тона сребро и 3 тона живак. Почти 70% от всички плоски батерии все още се изхвърлят с битовите отпадъци. Това количество токсични отпадъци могат да отрови цялото човечество. Трябва ли да продължаваме да живеем на принципа: „ А след нас потоп“ ?

Преминаването от използване на обикновена батерия към светодиоди (LED) пести пари и опазва околната среда!

Клеменс Хьолтер от Агенция „Не на енергията“ (No-Energy Agency), експерт по вредни вещества, казва: Употребата на LED светлина пести пари за батерии и опазва околната среда. Но имайте предвид - Пазарът е залят с неефективни LED лампи, много от които не са значително по-добри от обикновените крушки

Батерии

По света ежегодно се продават милиони батерии. Обикновено те се изхвърлят като битов отпадък и тровят околната среда. За съжаление, нито едно правителство не е регламентирало задължението да се обявява капацитета на батерията върху опаковката й. Ние сме твърди привърженици потребителите да бъдат информирани за потреблението на батериите на уредите и тази информация следва да се обозначава на самите тях.

Литиевите батерии

 • могат да се съхраняват по-дълго от алкалните батерии (до 12 години)
 • тежат по-малко от алкалните батерии
 • са по-способни да провеждат силен ток

Въглеродно-цинкови батерии

Въглеродно-цинковата батерия е изобретена от немския химик Бунзен през 1841 г. По това време не е имало генератори или динама. С други думи батериите са били единственият източник на електричество. Повече от век въглеродно-цинковите батерии вършиха чудесна работа, но ние считаме, че вече е време те да се изтеглят от пазара. Енергийният им капацитет обикновено е едва 25% до 40% от енергийния капацитет на алкалните батерии. Те не могат да провеждат силен ток, рушат се от студа, могат да се съхраняват само за ограничен период и често не са защитени срещу протичане. Тъй като тяхното производство е евтино, те все още са на пазара, където се продават с подвеждащи имена, като например „мощна батерия“ или „работи при изключително тежки условия“. Ние Горещо Ви Препоръчваме да не използвате тези батерии.

Алкални батерии

Алкалните батерии са малко по-скъпи от въглеродно-цинковите батерии, но за сметка на това имат по-голям енергиен потенциал. Капацитетът им за съхранение е много добър. Могат да се съхраняват между 5 и 7 години и представянето им при умерени минусови температури е добро. Продават се на много ниски цени в евтините супермаркети. Винаги търсете думата „алкален“, когато купувате батерията! Така вие подпомагате грижата за околната среда.

Енергиен резервоар

Наистина ли литиевите батерии са по-добри от алкалните? Каква мощност има една батерия на практика? Каква мощност има фенерчето за определен период от време? След много дискусии решихме да въведем нов термин в света на електрическите джобни фенерчета – термина: „енергиен резервоар“. Енергийният резервоар на зарежданото с батерия устройство се формира от съвкупната мощност на всички батерии в устройството.

Пример: Сравнение на резервоара на батерията Surefire

Surefire E2L:
2x CR 123 x 1300 mAh x 3,0 V = 7,8 Wh

LED LENSER P14
4 x AA x 2800 mAh x 1,5 V = 16,8 Wh

Забележка в съответствие с немското законодателство относно батериите

Забележка в съответствие с немското законодателство относно батериите Забележка в съответствие с немския Закон за батериите „Употребените батерии и презареждащите се батерии се явяват опасни отпадъци и не трябва да се изхвърлят с несортирани общински твърди отпадъци (битови отпадъци или остатъчни отпадъци). Това е посочено със символа на зачеркнатия кош за отпадъци върху батериите и презареждащите се батерии, или техните опаковки. Химичните символи, които можете да откриете под коша за отпадъци, са със следното значение: Hg е живак, Cd е кадмий, Pb е олово. Потребителите имат законното задължение да предават плоските батерии след употреба. Разбира се, в контакт сме с немската GRS (системата за съвместно връщане), поради което използваните, плоските и презареждащите се батерии, закупени от нас, могат или да ни бъдат върнати в пунктовете за общински отпадъци (на обществените органи за обезвреждане на отпадъци), или на продаваните в магазините батерии и презареждащи се батерии безплатно. По този начин потребителите изпълняват своите законни задължения и дават своя значим принос за опазване на околната среда.“

Синя луна

Диодите, използвани в нашите лампи, са от световна класа по отношение на яркостта. Белите светодиоди с висок спектрален процент на синята светлина светят особено ярко. Ето защо се заехме да намерим отговор на въпроса: как успешно да пречистим компонента синя светлина. Още от времената на Исак Нютон знаем, че светлината се състои от различни цветове. Призмата пречупва светлината на нейните съставни цветове и ние намерихме решението като внедрихме леща, която работи като микро-призма.

Благодарение на специалната им призматична структура, лещите ни отделят части от синия спектър от този на белия спектър. Сините компоненти се проектират в края на светлинния конус. Резултатът е наистина забележителен – бяла светлина с красив син ореол около нея, която ние нарекохме: Синя луна: само от LED LENSER - вашият експерт в оптиката.

Магнитна презареждаща се система за плавно зареждане

Системата за плаващо зареждане се основава на нов принцип. Поради контакта за магнитно зареждане, изглежда, че фенерчето кръжи над поставката си. Магнитният контакт спомага за удобното зареждане, докато фенерчето остава лесно достъпно.

Без повече пипкава работа по сваляне на батериите за презареждането им в отделно зарядно устройство. Ненадеждните и деликатните контакти за зареждане са минало благодарение износоустойчивите магнитни контакти. Различни възможности за свързване, например USB или адаптери в коли, са довършителната нотка в новата ни концепция за зареждане.

Следните продукти използват системата за плаващо зареждане

LED LENSER® P5R.2

LED LENSER® M7R

LED LENSER® M7RX

Нашите фенерчетата са с модулен дизайн

За съжаление на пазара има фенерчета, които могат да се отворят само с чук. Това не е съвсем ориентирано в полза на потребителя. Нашата нова модулна система поставя нещата на местата им. Ако фенерчето се повреди по време на най-интензивната употреба, можете много лесно да подмените дефектните компоненти. Освен това модулната конфигурация улеснява почистването, което може да се наложи след изключително експлоатационно натоварване.

Нашите фенерчетата са с модулен дизайн
 1. Динамичен прекъсвач – 3-етапен прекъсвач с функция за пуш-бутон.
 2. Касета за батерия – специално разработена да се подменя лесно.
 3. Основна тръба – Корпус, защитен от пръски, изработен от висококачествен алуминий.
 4. Скоростен фокус – контролира фокусирането на лещата.
 5. Рефлектор-леща – за плавен преход от светлина на късо разстояние към светлина за отдалечени обекти.
 6. Глава на лампата – Корпус, устойчив на пръски, изработен от висококачествен алуминий
 7. Първокласно топлопоглъщащо устройство – охлаждащ елемент със светодиоден чип и платка.
 8. Твърди позлатени контакти.
 9. Накрайник, устойчив на пръски.

Многофункционалният ни прекъсвач

Нашите специалисти приемат сериозно предизвикателството да включват и изключват фенерчетата със скоростта на светлината и да регулират яркостта не по-бавно. Ето защо нашият нов динамичен прекъсвач предлага и двете възможности...едновременно. Само с една ръка. За части от секундата.

Режим „Подсилване“*

Режим „Подсилване“* Натиснете прекъсвача само веднъж и за кратко лампата разпръсква повече светлина отколкото при постоянна работа. Освобождаването на прекъсвача автоматично прекратява тази функция. Функцията „Подсилване“ е на Ваше разположение през цялото време (дори когато фенерчето е в режим на настройка „Ниска мощност“ или „Мощност“).

Режим „Мощност“

Режим „Мощност“ При настройка „Мощност“, фенерчето работи на пълна светлинна мощност.

Режим „Ниска мощност“

Режим „Ниска мощност“ В режим „Ниска мощност“ лампата свети по-слабо и следователно консумира по-малко енергия.

Пример за приложение

Вие сте полицай, който проверява документите на подпийнал водач с нашия LED LENSER® P7 в икономичен режим, и осъзнавате, че водачът се кани да Ви нападне. Натискате леко прекъсвача и заслепявате атакуващия с 200 лумена*. Така най-вероятно няма да Ви се наложи да използвате оръжие или палка.

* Не всички модели разполагат с функцията „Усилване“.

Батериите с нарушена цялост могат да повредят уредите, а прекъсвачите не могат да работят вечно!

Батериите с нарушена цялост могат да повредят уредите, а прекъсвачите не могат да работят вечно! Батериите с нарушена цялост или опушените батерии могат да причинят контактна корозия или даже да разрушат електрониката. Тъй като този тип повреда не попада в обхвата на гаранцията, често не може да се направи нищо друго, освен да се купи нов уред. Това не е само скъпоструващо и притеснително, но и води след себе си проблеми от екологично естество, защото уредите, които трябва да се изхвърлят, са били произведени с голям разход на енергия и суровини. Прекъсвачите не траят цяла вечност! Те са ахилесовата пета на много фенерчета. Обикновено се намират в накрайника или корпуса на фенерчето и следователно достъпа до тях се оказва труден, а често и невъзможен за неспециалист. Ако се повреди, уредът трябва да бъде подложен на скъпоструващ ремонт или трябва да се изхвърли.

Ето защо ние разработихме система с касета за батерии.

Подадено е заявление за патент за ново вътрешно изобретение, в следствие на което прекъсвача на LED LENSER® P7, LED LENSER® T7 и LED LENSER® P14 бе преместен в отделението за батерии. Достъпът до него е много лесен: чрез завинтване или отвинтване на капака на отделението за батериите. Ако целостта на батериите бъде нарушена или ако, противно на всякакви очаквания, прекъсвачът се окаже дефектен, можете просто да отвинтите капака на отделението за батерии на фенерчето и да ни го изпратите. Ще получите нов безплатно, ако това се случи в гаранционния срок. Това обещание важи, дори ако не сте използвали батерии на LED LENSER®. Продаваме много висококачествени батерии и сме наясно, че на пазара има и други добри марки. Молим Ви обаче да не използвате въглеродно-цинкови батерии. Често те не са защитени срещу протичане в следктвие корозията и поради ниската си енергийна плътност не са подходящи за нашите фенерчета

Златен като електрически проводник

Златен като електрически проводник Много производители на лампи използват евтини контакти, за да намалят производствените си разходи. За съжаление резултатът от това е, че значителна част от енергията в тях се преобразува в топлина (пад в напрежението) и не достига до светлинния източник. За да сведете този ефект до абсолютен минимум, ние буквално позлатихме своите контакти*. По този начин, енергията на вашето фенерче не затопля атмосферата, но подава енергия към високопроизводителните ни галиеви чипове.

Златото е устойчиво на корозия

Златото е устойчиво на корозия Прогнозираме, че около 70% от повредите във фенерчетата са вследствие на корозия, причинена от киселината или газта в батериите. Златото не корозира (не хваща ръжда) и е с висока степен на химическа устойчивост. Следователно контактите ни са с твърдо златно покритие.* Това означава значителни разходи, но те си струват, защото създаваме качество, което трае десетилетия.

Фокусиран: Повече светлина на фокус.

Предимство: Излъчва подобрен светлинен лъч на разстояние: (фокусна позиция). Когато е във фокусна позиция, рефлекторът фокусира светлината отпред, точно както го прави всеки обикновен рефлектор (огледало). Но докато конвенционалните рефлектори разпръскват светлинния лъч, тук той се фокусира отново от лещата. В сравнение с тях, в зоната на фокус се събира двойно повече светлина.

Дефокусиран: Кръгов лъч.

Предимство: Кръгов светлинен лъч за четене дори от непосредствена близост. Когато диодът е разположен пред лещата, той излъчва кръгова, хомогенна светлина, която е изключително функционална и същевременно красива. Създайте своя собствена светлинна архитектура с динамично регулиране на светлинния конус.

Фокусиран: Повече светлина на фокус. Уникалната комбинация от рефлектор и леща, внедрена чрез нашата патентована система: AFS, ни позволява да „персонализираме“ светлината, така че дори експертите да останат възхитени.

Фокусиран: Повече светлина на фокус. Разпръскване на светлината чрез рефлектор и леща.

Фокусиран: Повече светлина на фокус. Светлината се насочва през лещата. (Кръгов лъч).

Задачата на технологичния лидер е да разработи водеща технология.

Ако някой съчетае водеща технология с големи количества вдъхновение, понякога резултатът е едно малко вълшебство.

Технологията X-LENS умножава предимствата на на нашата иновативна система за фокусиране (AFS) и извежда резултата до ново и качествено светлинно измерение. Още веднъж оптимизирахме своите лещи, с помощта на комплексни компютърни изчисления, за да достигнем до получаването на сноп отлично синхронизирани лъчи. Прецизността и яркостта не само на една, но на почти неограничен брой рефлекторни лещи допринасят за едно наистина невероятно светлинно изживяване. Крайният резултат от висококачествената хомогенна, етапна прожекторна светлина, а също и от най-прецизно насочения лъчев сноп, е колкото изненадващ, толкова и приятен за окото.

Рефлектор или леща?

Рефлектор или леща? Сред астроноите, а също и светлинните инженери, винаги е съществувал спор за това чии лещи или огледала (рефлектори) са по-подходящи за събирането на светлина. Галилео Галилей, основателят на модерната физика, създава лещов телескоп, с който открива луните на Юпитер. 60 години по-късно, Исак Нютон, забележителният математик и създател на закона за гравитацията, разработва рефлекторния телескоп с великолепно изчислено вдлъбнато огледало, което се превръща в прототипа на всички рефлектори за фенерчета.

Рефлектор или леща? Към края на XIX в., когато фенерчетата за първи път превзеха пазара, те бяха оборудвани само с лещи. От 1950 г. насам, рефлекторите (огледалата) постепенно замениха лещите, не на последно място поради ниската им производствена себестойност.

Рефлектор или леща? Стандартните рефлектори за фенерчета са изработени от пластмаса само с покритие отгоре, докато съвременните светодиодни рефлектори се състоят от излят под налягане акрил и се наричат колиматори. Но следите на тези рефлектори също водят до Нютон. С други думи, нищо ново под слънцето вече цели 350 години. Кои са капацитетите на тези системи?

Създаване на нови светове от светлина

Създаване на нови светове от светлина Има няколко дружества в САЩ, които произвеждат фенерчета с изненадващо добро качество. Като европейци приехме предизвикателството. Решихме да покажем на какво са способни инженерите от Европа като внедрим най-новите им разработки. В новата ни серия фенерчета LED LENSER®, забележителният дизайн се съчетава с иновации, които са единствени по рода си в историята на фенерчетата.

Създаване на нови светове от светлина Но иновациите не са всичко. Особено днес, производителите на фенерчета трябва да постигнат максимална мощност на светлината с минимално потребление на енергия. Това е единственият начин за създаване на малки, ярки технологични чудеса, които са не само обект на възхищение, но и спомагат за намаляването на екологично вредните отпадъци от батерии и крушки. Моля, убедете се сами какъв е приносът ни към тази цел.

Светодиод с комбинация между рефлектор и леща, фокусиран лъч

Светодиод с комбинация между рефлектор и леща, фокусиран лъч Предимство: Подобрена светлина на разстояние (фокусна позиция). Когато е във фокусна позиция, рефлекторът фокусира светлината отпред, точно както го прави всеки обикновен рефлектор (огледало). Но докато конвенционалните рефлектори разпръскват светлинния лъч, тук той се фокусира отново от лещата. Предимство: В сравнение с конвенционалните рефлектори, в зоната на фокус се събира двойно повече светлина.*

* Усреднени стойности. Може да варира +/- 15% в зависимост от вида на чипа и батериите.

Двойно повече светлина на фокус! * Стандартен рефлектор (горе) във фокусна позиция с/у Рефлекторна леща (долу) във фокусна позиция.

И двете фенерчета от снимката излъчват един и същ светлинен поток (лумени). Сами може да видите значително по-голямото количество светлина, разпръснато от стандартния рефлектор (горе).